Projektet är kraftigt försenat, av ett flertal skäl. Vid maktskiftet i juni förra året uppdagade den nya kommunstyrelsen ett flertal problem och först i februari uppgavs dessa vara lösta. De har bland annat medfört en merkostnad på 1,8 miljoner euro.

Tidningen Diario Sur uppger dock att byggandet i dagsläget i närmast står still. Förseningen uppges främst bero på byggproblem i centrala delar av Nerja, samt för en planerad pump vid Burrianastranden. Vidare har byggbolaget en tvist med en privat markägare.

Nerja är det enda återstående samhället i hela provinsen som saknar ett reningsverk för sitt avlopp och kommer så att förbli ytterligare en tid.