Semana Santa är en av de starkaste katolska traditionerna i Spanien, med processioner i alla städer och byar. En av AHN:s drygt 1 300 medlemmar föreslog att föreningen skulle deltaga i det lokala firandet i Nerja för större integration och styrelsen nappade på idén.
– Det föll sig naturligt att vi valde att bära en ikon av Heliga Birgitta, som ju är den mest kända representanten för svensk katolicism, förklarar Frank Andersson.

Kommunledningen i Nerja lär först ha varit något överrumplad av förslaget, men är positiv till allt som bidrar till integration av de utländska bofasta. De allt tätare kontakterna mellan AHN och kommunledningen har underlättat planeringen.

För att passa in svenskprocessionen med de övriga tågen kommer Heliga Birgittas tron att bäras ut från AHN:s samlingslokal vid Hotel Perla Marina på skärtorsdagen 13 april klockan 17.00. Tåget kommer att vandra längs Calle Mérida, Avenida Mediterráneo, Calle Málaga, Calle El Barrio, Plaza de Cavana och avsluta vid Balcón de Europa, omkring klockan 20.00.
– Vi har köpt vita lakan på IKEA, som vi sytt dräkter av, samt stearinljus.

Själva Birgitta-ikonen, som är i förgyllt trä, får AHN till låns från en kyrka i Sverige. Transporten har föreningen bekostat.
– Vi har anlitat en svensk flyttfirma, men det har inte varit billigt på grund av den extra försäkring som vi var tvungna att teckna. Det hade faktiskt varit mer ekonomiskt att boka en flygstol åt helgonet, skojar Frank Andersson, som menar att det trots allt är väl investerade pengar.

Så vitt AHN vet är det första gången i hela Spanien som en svensk procession deltar i påskfirandet. Förberedelserna har varit mödosamma och vissa förslag har röstats ned. Bland annat ville några kvinnliga medlemmar gå med i tåget utklädda till påskkärringar.
– Det tror jag inte hade varit så lämpligt, med tanke på firandets katolska art, säger AHN-ordföranden.

Tronen väger med ikonen, skynken, blommor och ljus drygt 500 kilo. Normalt är 30 bärare tillräckligt, men med tanke på den relativt höga medelåldern hos föreningens medlemmar vill Frank Andersson gärna ha tio frivilliga till. De måste vara beredda att tåga i upp till tre timmar, även om de gör pauser åtminstone var 15:e minut.
– Den äldste bäraren som hittills bekräftat är 83 år, berättar Frank Andersson.

Intresserade kan ta kontakt med Spansk-Nordiska Sällskapet i Nerja. Enda kravet för att vara tronbärare är att du är mellan 178 och 184 centimeter lång. Mail: info@ahn-nerja.org

Fotnot: Birgitta Birgersdotter, även känd som Heliga Birgitta, föddes omkring 1303 förmodligen i Finsta, Uppland och avled 23 juli 1373 i Kyrkostaten i Rom. Hon var en svensk katolsk predikant, författarinna, teolog samt ordens- och klostergrundare av Birgittinorden (Källa: Wikipedia).

OBSERVERA
Denna artikel är påhittad och är Sydkustens aprilskämt i år. Den har tagits fram med stor precision och innehåller framför allt en detalj som skulle få alla insatta i påsktraditionen att direkt upptäcka att nyheten var falsk. Under Semana Santa bärs nämligen endast ikoner av Jesus Kristus och Jungfru Maria. Inga andra helgon prisas under påsken och skulle heller aldrig komma på tal, hur mycket man än respekterar Heliga Birgitta! /Redaktionen