Projektet som ska göra så att Nerja slipper omskrivas som den enda kommunen på Costa del Sol som saknar reningsverk, fortsätter att ackumulera administrativa förseningar. Bygget av det nya reningsverket, som har kostat 25 miljoner euro, påbörjades i januari 2014 med en beräknad byggtid på 30 månader. Det borde alltså ha varit i drift sedan mer än fyra år tillbaka. Trots att anläggningen nu äntligen står klar, väntar den fortfarande på att testköras då den ännu inte anslutits till elnätet.

Den senaste tidsplanen som aviserades av Nerjas borgmästare José Alberto Armijo (PP), var att verket skulle testköras under första halvan av oktober. Något som inte har fullföljts. Kommunen har anlitat företaget Ingeagua för en ekonomisk studie samt sex månader av teknisk assistans. Den ska utgöra basen i förhandlingarna med vattenbolaget Aguas de Narixa gällande driften av reningsverket. Departementet för ekologisk övergång har dock ännu inte officiellt lämnat över ansvaret för anläggningen till kommunen.