Pandemin har medfört att många, både turister och lokala badgäster, i allt högre grad söker sig till stränder med mindre folk. Det gäller bland annat för stränderna i naturparken Maro-Cerro Gordo i Nerja och Almuñécar.

Den relativt svårtillgängliga terrängen till trots uppges området ha ett mycket stort besöksantal, som når så många som 3.000 strandgäster per dag under högsäsong. Det skriver tidningen Diario Sur.

Det har fått miljörörelsen GENA-Ecologistas en Acción att skriva till det andalusiska regionalstyret och efterlysa bättre skydd av floran och faunan i området. De vill bland annat att det sätts gränser för besöksmängden, då de menar att den nuvarande situationen är ohållbar.

Rafael Yus, ansvarig för GENA-Ecologistas en Acción, anklagar Nerja kommun för att försöka förmå regionalmyndigheten att anpassa området till expansionen av turistföretag. Vilket dock inte har lyckats.

Gällande regelverk för Maro-Cerro Gordo fastställer en hög grad av skydd, så kallad “Plan de Ordenación de los Recursos Naturales”. Det ingår i EU:s Natura 2000-nätverk och har även utsetts till särskilt skyddsområde, "Zona de Especial Conservación".

– Skyddsmekanismerna har inte antagits för att främja turismen utan för att undvika att området förstörs. Turismen i en naturpark måste vara strikt kontrollerad, citeras Yus i Diario Sur.