Efter att ha utlyst arbetet i maj har den första fasen av detta gröna bälte tilldelats ett byggföretag från Rincón de la Victoria. Projektet, som har en beräknad tidsram på tre månader, kommer att påbörjas på en kommunal tomt på drygt 25.000 kvadratmeter. Målet är att omvandla de tomter som för närvarande är övergivna till grönområden som erbjuder möjligheter till rekreation. Det skriver tidningen Diario Sur.

Finansieringen av detta projekt kommer huvudsakligen från Europeiska regionala utvecklingsfonden, som täcker 80 procent av kostnaderna medan kommunen står för resten.