Budgetpropositionen har som väntat antagits utan problem, tack vare Partido Populars egen majoritet. Den inkluderar en ökning av anslagen för investeringar i infrastruktur med 35 procent, till 15,7 miljoner. Det omfattar bland annat 6,4 miljoner euro för det nya sjukhuset samt 3,2 miljoner för att färdigställa den nya friidrottsarenan.

Borgmästaren José María García Urbano har förbundit sig sig att dela upp budgeten jämnt över tolv månader. Detta med tanke på att det i slutet av maj är lokalval och att han i händelse av maktskifte vill bespara sin efterträdare att finna att 85 procent av budgeten tills dess bränts, som skedde när García Urbano själv kom till makten.