Åklagarämbetet yrkade på sex års fängelse och tio års ämbetsförbud för försäljningen av två kommunala tomter mellan 2001 och 2002. Det skulle ha skett utan insyn och till ett pris långt under marknadsvärdet.

Provinsdomstolen i Málaga finner däremot att det inte går att styrka något illvilligt förfarande och den friar både Díaz de övriga två åtalade, som var den tidigare kommunkassören Félix Domínguez samt advokaten Francisco González.