Provinsdomstolen i Málaga dömer Muñoz, då den finner att hon systematiskt bröt mot bestämmelserna gällande offentliga upphandlingar. Det skedde genom att teckna kontrakten via två dotterbolag, som undgick kontroll från revisorerna.

Domstolen finner att oegentligheterna var så omfattande att de kontrakt som gjordes enligt gällande bestämmelser under Muñoz tid vid makten, utgjorde undantagen. Ytterligare en person fälls för medhjälp medan två andra tidigare medlemmar i kommunstyrelsen friats. Domarna kan överklagas till Högsta domstolen. Det skriver Málaga Hoy.

Antonia Muñoz valdes till borgmästare som representant för vänsterpartiet Izquierda Unida och har även anklagats för att ha handplockat hundratals vänner och anhöriga, som fick anställning i den kommunala förvaltningen.