Borgmästaren Salvador Zotano har undertecknat ordern, som innebär att byggbolaget har en månad på sig att riva byggnaden. Det är block nummer sex i Cortijos Altos som enligt kommunen byggts på offentlig mark, klassat som grönområde.

Redan i december beordrade kommunledningen att byggandet skulle stoppas. Genom rivningsordern vill borgmästaren markera att kommunledningen har för avsikt att försvara de gällande byggnormerna.