Kommunens tekniker har givit klartecken till att bebygga 10 000 kvadratemeter i anslutning till golfbanan, men avtalet som kommunledningen tecknat med Atalaya Golf omfattar 13 500 kvadratmeter. Tillståndet i sig innebär en ett mervärde på marken på 50 miljoner euro.

Barrientos är även i hetluften på grund av planerna på att tillåta en tredubbling av den nuvarande bebyggelsen i Cancelada.