Brandmännen ryckte ut för att släcka en brand i en fastighet vid Camino de Villaflora, vid Torremolinos östra infart. Det rör sig om en ofärdig byggnad som saknar både el och vatten och som ockuperas av ett 15-tal personer.

Branden var begränsad och ingen människa skadades. Däremot beboddes fastigheten även av flera katter, av vilka fyra återupplivades av brandmännen med hjälp av syrgas.

Räddningsaktionen har spritts av Torremolinos kommun via bland annat en video, som har fått stor spridning. Videon kan beskådas här:
https://www.youtube.com