2020-03-23 16:18:24
Det är sedan årsskiftet fritt från Alicante och upp till Tarragona. Stationerna håller på att plockas bort här i området ( Benidorm-Altea
Svensk i Altea

2021-01-27 10:56:02
Är AP7 mellan Vera och Alicante betalningsfri?
Jorgen J

2021-01-27 11:08:29
Jorgen J,
nej.
Se karta för 2021 https://www.enterat.com
Gunnar