Expertsvar:2020-05-10 11:33:47

Hittills under larmsituationen har det ej varit tillåtet att rida, då det klassas som en högrisksport. Detta oavsett om man har licens eller ej. Såvitt jag vet har det ännu ej specificerats att ridning skulle tillåtas i någon av de annonserade nedtrappningsfaserna, vilket ej utesluter att det kan ske när som helst.
Mats Björkman/Sydkusten