Expertsvar:2020-05-27 10:46:32

Ken. Jag kan ej bekräfta ryktena, men några enskilda ungdomars eventuellt oansvariga beteende kan knappast ligga till grund för nationella beslut om vilka nationaliteter som tillåts eller ej tillåts komma in mellan EU-länder.
Mats Björkman/Sydkusten