Expertsvar:2020-09-30 09:01:35

Hej Lars, jag tolkar det som att förutsatt att övriga påbud gäller (munskydd och strikt handhygien) så får möten ske så länge antalet deltagare inte överstiger 75 procent av vad som normalt tillåts i lokalen. Evenemang för mer än 200 personer inomhus eller 300 personer utomhus måste föregås av en riskanalys av hälsovårdsmyndigheten. Detta gäller redan sedan tidigare (början av september). Restriktionen som begränsar antalet till sex personer vid privata sammankomster är just nu en rekommendation, men gäller alltså vid sammankomster i exempelvis hemmet där munskydd inte används.
Carin Osvaldsson/Sydkusten

2020-10-05 08:37:06
Till Carin: Du skriver privata sammankomster, men jag har bara sett uttryck som 'encuentros sociales'. Sociala sammankomster behöver inte vara privata. Är du säker på att din tolkning är korrekt?
RM

Expertsvar:2020-10-05 10:04:00

Hej RM, det gäller "agrupaciones de carácter familiar o social", det vill säga sammankomster mellan familj och vänner. För officiella evenemang och affärsmöten gäller andra regler som hänger ihop med storleken på lokalen samt förutsatt att munskyddspåbud, avstånd och handhygien följs. Här kan du läsa det senaste från Junta de Andalucia; http://www.juntadeandalucia.es
Carin Osvaldsson/Sydkusten