Expertsvar:2020-10-13 13:13:28

Hej Dick, informationen från den andalusiska regionalmyndigheten är att deras ambition är att den ska finnas att tillgå från januari 2021. De har påbörjat anbudsförfarandet men försäkringen går i dagsläget ännu inte att teckna. Du kan läsa mer i Sydkustens artikel https://www.sydkusten.es
Carin Osvaldsson/Sydkusten