Expertsvar:2021-01-25 08:00:11

Hej Elida,
Andalusien befinner sig i perimeterkarantän och nedan räknar jag upp de giltiga skälen för inresa. PCR-test krävs ej vid inresa med bil. Dessutom gäller provinskarantän inom regionen och i många fall även kommunkarantän. Du kan se här vilken nivå olika kommuner befinner sig i https://www.mapacovid.es

Dessa är de av myndigheterna angivna giltiga undantagen för att få bryta perimeterkarantän, vare sig det gäller region- , provins- eller kommungräns:

a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,
Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-01-25 13:54:59
Elida,
Spaniens yttre gränser är öppna och man får köra transit genom perimeterstängda områden. Väl framme gäller restriktionerna som för bofasta.
Se info från ambassaden
https://www.swedenabroad.se
Och/eller
https://reopen.europa.eu
Eller ladda ner appen
Senaste uppdateringen: 22-01-2021
”Kan jag resa in i ett EU-land eller ett Schengenassocierat land utan att omfattas av extraordinära restriktioner?
Spanien tillämpar EU:s gemensamma strategi för trafikljus när det gäller reserestriktioner, som gäller för EU- och EES-länder.
Det är tillåtet att resa från en EU-medlemsstat eller ett land som är associerat till Schengensamarbetet.”

Gunnar

2021-01-25 15:14:25
Elida,
det kan komma ändringar, så det gäller att vara uppdaterad innan resan startar.
Från abc.es följande text google-översatt.
”Bryssel rekommenderar att alla områden isoleras med en förekomst större än 500 fall per 100.000 invånare
I Spanien registrerar de flesta samhällen mycket högre nivåer än den som Bryssel nämner
EU har rekommenderat denna måndag att alla områden som överstiger en kumulativ förekomst av mer än 500 fall per 100.000 invånare isoleras. Dessutom föreslår man att medlemsländerna rekommenderar att medborgarna inte reser inom och utanför sina gränser på grund av den höga förekomsten av koronavirus.
Europeiska kommissionen har föreslagit medlemsländerna att stärka åtgärderna för att begränsa resor mellan områden som drabbas av pandemin, men utan att störa den fria rörligheten inom Europeiska unionen (EU), samt ett paket med regler för ankommande resenärer. till EU från utlandet. Som överenskommits av stats- och regeringscheferna förra torsdagen anser kommissionen det också nödvändigt att starkt avskräcka icke-väsentliga resor.”
https://www.abc.es


Gunnar

2021-01-26 00:50:45
Tusen tack Gunnar för utförlig o begriplig info! Verkar som det är kört för oss att köra ner på fredag😞
Elida

2021-02-09 15:00:50
Vi skall bila från Spanien genom Frankrike till Sverige måste vi PCR-testa oss här i Spanien för att få köra genom Frankrike transit?
Mona