Expertsvar:2021-03-01 12:38:17

Hej Sam,
Ja, än så länge har inga ändringar i reglerna införts. Krav på negativt PCR-eller TMA-test, max 72 h gammalt, gäller tills vidare för alla inresande till Spanien.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten