Expertsvar:2021-03-03 17:13:52

Hej Johannes,
Andalusien befinner sig för närvarande i perimeterkarantän som region, det råder även perimeterkarantän mellan provinserna vilket innebär att resor mellan provinserna inte är tillåtna utom i nedanstående undantagsfall. Att regionen befinner sig i perimeterkarantän innebär samma sak, dvs att in- och utresa endast är tillåten i nedanstående undantagsfall. Spaniens yttre gränser är inte stängda och det går att resa in i landet både med bil och med flyg, dock är det inte det samma som att det just nu är tillåtet. Det finns de som hävdar att internationella turister får resa in i landet utifrån men att den nationella turismen är förbjuden. Det viktigaste är trots allt att respektera de restriktioner/rekommendationer som råder oavsett det går att finna kryphål eller ej, då de har införts av en anledning. Smittutvecklingen är dock just nu positiv och det är fullt möjligt att perimeterkarantänen mellan provinserna lyfts inom kort. Det ser dock ut som att den regionala perimeterkarantänen kommer behållas minst till och med påsk för att hålla nere förflyttningarna under en av det absolut största resehelgerna i Spanien. Detta för att minska riskerna för en fjärde våg.

Dessa är de av myndigheterna angivna giltiga undantagen för att få bryta perimeterkarantän, vare sig det gäller region- , provins- eller kommungräns:

a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-03-03 22:19:31
Om man kör bil igenom Europa till Spanien är sidan re-open EU ett bra hjälpmedel för information. Finns också som app. https://reopen.europa.eu
Gunnar