Expertsvar:2021-03-05 18:16:36

Hej Marcus,
Det råder fortfarande både region- och provinsperimeterkarantän i Andalusien vilket innebär att in- och utresor i region samt mellan provinserna endast är tillåtna i undantagsfall. Málaga och Almuñecar ligegr som du säkert vet i två olika provinser. Smittutvecklingen är just nu positiv men det är i dagsläget oklart när perimeterkarantänen mellan provinserna kommer att hävas då målet är att undvika en fjärde våg, framför allt efter påsken.

Dessa är de av myndigheterna angivna giltiga undantagen för att få bryta perimeterkarantän, vare sig det gäller region- , provins- eller kommungräns:

a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten