Det rör sig om kvarteren Son Gotleu, San Capes, Soledat Nord och delar av Son Canals. Enligt regionalmyndigheterna berörs sammanlagt 22 648 innevånare av kraftigt begränsad rörlighet.

Från och med fredag 11 september får innevånarna i dessa kvarter endast lämna området för särskilda ärenden, som att arbeta eller för läkarvård. I områdena begränsas antalet personer som får samlas till max fem, om de ej bor tillsammans. Parker och idrottsplatser kommer att hållas stängda medan alla serveringar tvingas slå igen klockan tio på kvällen.

Däremot ska skolorna hållas öppna, så länge det ej registeras konkreta smittfall. De drastiska åtgärderna vidtas mot bakgrund av att kvarteren registrerar tre gånger så hög smittfrekvens av Covid-19 som snittet på Mallorca. Det regionala hälsorådet Patricia Gómez säger att karantänen är ett smärtsamt beslut, men att de ej har något alternativ och att det är fattat ur ett smittmässigt och socialt perspektiv.