Det gäller centret Catalina Roselló, där sammanlagt 17 av de 19 boende befunnits smittade, liksom fyra i personalen. En av de boende har fåt läggas in på sjukhus, medan övriga uppges vara asymtomatiska.