Det rör sig om mindre än fem procent av alla nya fall, men andelen är hög av de sammanlagt 88 fall som hittills upptäckts i Spanien. Av fallen på öarna har 16 registrerats på Mallorca och nio på Ibiza.

Varianten har upptäckts antingen för att personerna i fråga ansågs ingå i riskgrupper för denna eller för att utslag av det inledande PCR-testet antytt möjligheten. Den brittiska varianten oroar speciellt, då den befinns vara omkring 70 procent mer smittsam än ordinarie SARS-CoV-2.