Beslutet innebär att det inte längre kommer att krävas giltigt skäl för att resa ut från öarna. Däremot består kravet på negativt PCR-test för inresa.

Andra lättnader är att det blir tillåtet att samlas upp till sex personer från max två samboende grupper, i hemmen. Hittills har det varit förbjudet att ha gäster hemma.

Den restriktion som däremot består minst två veckor till är förbudet att bruka inomhusserveringar. Detta har lett till nya protester från bar- och restaurangsektorn på öarna.