Händelsen inträffade den 8 augusti när en polispatrull upptäckte att en taxi plockat upp en kund på gatan och använt en ljussignal med tariff 4, vilket befinns vara regelvidrigt. Taxichauffören tog 15 euro för en mycket kort resa, vilket föranledde kommunen att inleda ett sanktionsförfarande för en mycket allvarlig förseelse, straffad med 600 euro, och en för mindre förseelse på 100 euro, vilket sammanlagt innebär 700 euro i böter. Det skriver El Diario de Mallorca.

Toni Deudero, vice borgmästare och ansvarig för mobilitetsärenden, uppger att taxibranschen själv påpekat behovet av att bekämpa dessa olagliga förfaranden, som endast skadar taxichaufförernas rykte. Hon understryker att kommunledningen inte kommer att tillåta denna form av bedrägerier, som svartmålar inte bara taxibranschen utan Palma stad i sin helhet.