Hotellgästerna, som var inhysta i februari med pensionärsprogrammet Imserso, drabbades av svår diarré och kräkningar. Prover som togs av hälsoinspektörer i hotellets kök fann onormalt stora mängder av så kallade Enterobacteriaceae, som är den bakteriefamilj som bland annat kan orsaka salmonella. Förgiftningen befinns ha uppstått i den undermåliga buffén på hotellet.

Inspektionen skedde den 6 februari på begäran av de drabbade. Denna avslöjade brister i kökets infrastruktur och i livsmedelshygienen, vilket ledde till att köket tillfälligt stängdes. Efter att ha åtgärdat de upptäckta bristerna och personalen genomgått en snabbutbildning i livsmedelshygien har köket tillåtits återuppta sin verksamhet. Det skriver Diario de Mallorca.

Förutom denna händelse rapporterades ytterligare ett utbrott av matförgiftning i ett annat av hotellkedjans anläggningar den 28 januari, som i det fallet drabbade åtta hotellgäster. De upprepade incidenterna pekar på allvarliga brister i företagets hantering av livsmedel.

Innan resultatet av analyserna blev kända hade en läkare som agerade på uppdrag av Imserso besökt Palma Bay Club Resort och dragit slutsatsen att det rörde sig om en viral maginfluensa, som inte var relaterad till maten. Denna initiala bedömning stöddes av hotellets ledning, som skyllde på ett magvirus som cirkulerat bland hotellen i området.

De spårade bakterierna har slutligen lett till att hotellet prickats och riskerar mellan 5.000 och 30.000 euro i böter för brister i livsmedelshanteringen och den allmänna hygienen.