Uppmaningen undertecknades på 125-årsdagen av upptäckten av bysten. La Dama de Elche hålls som det främsta bevarade exemplet på iberisk konst och är i dagsläget utställd i Arkeologiska museet i Madrid. Alla tidigare anspråk på att damen ska återvända till sina ursprungstrakter har hittills förkastats.

Tidigare anspråk har gällt tillfälliga utlåningar av bysten, men nu kräver kommunfullmäktige i Elche att samhällets mest kända dam får komma hem permanent.