Sedan Storbritannien satte Kanarieöarna på sin svarta lista och tills landet åter gav fritt fram för resor dit 22 oktober, har det gått nästan tre månader. Under den perioden nådde ögruppen sitt historiska smittrekord, för att därefter minska smittspridningen rejält och förvandlas till den spanska region som har lägst incidens. I Las Palmas har kurvan varit som allra brantast. Smittspridningen ökade snabbt i augusti och motiverade regionalregeringen att agera kraftfullt. Och medan Spanien just nu är hårt drabbat av andra virusvågen, ligger ögruppen betydligt bättre till. Det skriver tidningen El Diario.

Vilka åtgärder var det som fick kurvan att vända? Nedstängning av nattlivet uppges vara en av de viktigaste faktorerna. Barer och restauranger tvingades stänga vid midnatt. Enligt Beatriz González López-Valcárcel, professor i hälsoekonomi vid Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pressade festerna bland ungdomar upp smittsiffrorna på grund av att dessa själva inte tillhör någon riskgrupp.

Samhällssmittan nådde familjesammankomsterna och det var först när den äldre generationen började uppvisa symtom som myndigheterna insåg vad som pågick. Enligt uppgifter från regionalregeringen 11 augusti, var 85 procent av de som testats positivt den senaste veckan yngre än 30 år. Något som förändrats sedan dess. Nu är de positiva fallen betydligt mer jämnt fördelade över olika åldersgrupper.

En annan åtgärd var uppsikt över de som smittar flest. Myndigheterna på Kanarieöarna identifierade bland annat en så kallad ”superspridare”, som uppges ha smittat 140 andra personer. Begränsningen av antalet personer som fick träffas till tio samt ett rigoröst spårningssystem bidrog till kontrollen över dessa fall.

När problemet ökade i Las Palmas ansökte ögruppen om smittspårare från försvarsdepartementet. Experterna är eniga om att primärvårdens svar på smittspridningen samt en minutiös smittspårning har varit viktiga orsaker till den positiva trenden. Det har gjorts mer än 7 000 tester dagligen under vissa perioder. Även kontrollen på äldreboenden uppges har fungerat bra, tack vare samordning.

Ytterligare en faktor är frånvaron av turister. Varken tyskar eller britter har kunnat resa till ögruppen, vilket har varit ett hårt ekonomiskt slag för många verksamheter och privatpersoner. Dock menar experterna att permitteringarna ledde till mindre rörlighet och koncentration på arbetsplatserna, vilket i sin tur lett till färre utbrott. Däremot finns ett problem med besättningarna på båtar som anländer till Las Palmas. Under den senaste veckan rapporterades 76 importerade fall på Kanarieöarna, vilket är den högsta siffran i Spanien.

Det gynnsamma klimatet har också hjälpt till att stoppa spridningen, då folk vistas mer ute än inomhus. Användningen av kollektivtrafiken i Las Palmas är också långt ifrån den i Madrid. Myndigheterna menar även att invånarnas ökade medvetenhet hjälpt till att vända trenden. Den första vågen drabbade men skakade inte om Kanarieöarna, men när smittfallen började öka dramatiskt förstod folk vad pandemin faktiskt innebar.

Experterna är eniga i att även slumpen spelar en stor roll i utvecklingen av pandemin. Gran Canaria och Tenerife har turats om flera gånger med att vara ön med den högsta incidensen, utan att någon egentligen har kunnat förklara varför. Ögruppen räknar inte heller med att den låga incidensen just nu utgör en garanti för framtiden.