Situationen på Kanarieöarna uppges vara positiv och möjliggör en försiktig optimism inför påsken. Till skillnad mot spanska fastlandet räknar de lokala myndigheterna med att tillåta semesterresor under nuvarande villkor, det vill säga med negativt PCR-test. Däremot är det troligt att andra restriktioner kan komma att utlysas, för att främst begränsa folksamlingar.

I dagsläget är det endast situationen på Fuerteventura som bekymrar och som föranlett att beredskapen på ön höjts till nivå två.