Enligt organisationer som ACNUR och Röda Korset har den typiska profilen på de ankommande flyktingarna från Afrika förändrats de senaste veckorna. Ett allt större antal är kvinnor och barn. Det återstår att se om det är en bestående trend, men under årets första kvartal har andelen kvinnor i flyktingbåtarna ökat från fem till tolv procent. Samtidigt har antal barn ökat med fyra procent. Det skriver tidningen El País.

Detta innebär nya utmaningar för flyktingmottagningen på Kanarieöarna, som i dagsläget är anpassad till friska vuxna män i avsaknad av dokumentation. Det saknas protokoll för hur kvinnor och barn ska tas om hand, något som Ombudsmannen anmält vid ett flertal tillfällen.

Utan särskilt anpassade rutiner för dem, appliceras samma förfarande som för de vuxna männen. De häktas formellt under 72 timmar, för att polisen ska kunna reda ut eventuella släktskap samt genomföra de första förhören.