Lagen om social jämlikhet och icke-diskriminering på grund av könsidentitet, könsuttryck och sexuella egenskaper, beskrivs som historisk och samtliga politiska partier visade både sitt stöd 26 maj och sin stolthet över framsteget. Det skriver tidningen El Diario.

Syftet med den nya lagen är att reglera människors fria självbestämmande av sin könsidentitet och könsuttryck, utan att behöva utstå påtryckningar eller diskriminering. Lagen fastställer att personer har rätt att behandlas i enlighet med den identitet och uttryck som de själva väljer, både i privata och offentliga miljöer. Samt ha tillgång till en dokumentationen i enligt med denna identitet.

Lagen fastställer vidare att det ska etableras åtgärder som garanterar och skyddar det fullständiga utövandet av denna rättighet inom alla områden, alltifrån hälsovård till utbildning.

Med den nya normen räcker det hädanefter på Kanarieöarna att en person uttrycker sin vilja att identifieras som kvinna, man eller icke-binär person samt anger det namn hen föredrar, i de fall det inte sammanfaller med det officiella ID-kortet. Det behövs varken läkarintyg eller psykologiska utredningar. Ändringarna i ID-kort och pass kan i dagsläget inte justeras, då det inte kan beslutas på regional nivå. Lagen inkluderar även sanktioner mot dem som utövar diskriminering mot någon på grund av dennes könsidentitet.