Det rör sig om ett provprojekt som ska genomföras utanför Gran Canarias sydöstra kust. Departementet har sammanlagt nio ansökningar på sitt bord om att få upprätta vindkraftverk i havet vid Kanarieöarna och det nu godkända blir ett pilotprojekt.

Vindkraftverken uppges ha en styrka på vardera fem megawatt och ska stå på drygt 40 meters djup på havsbotten. Diametern på rotorbladen varierar mellan 126 meter på det ena vindkraftverket och 176 meter på det andra.

Projektet går under namnet Mar de Canarias och det har tagit åtta år att erhålla tillståndet. Det gäller inledningsvis i fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 20 år.