Beslutet har ännu inte annonserats officiellt, men är enligt källor nära förestående och skulle träda i kraft 15 juli. Ett bevis på detta skulle vara att flygbolaget Jet2 beslutat återuppta sina flygningar till Kanarieöarna från och med 14 juli.

Hittills har Storbritannien endast hävt kravet på karantän vid hemkomst från Spanien för resenärer från Balearerna. Kanarieöarna har ej inkluderats på grund av den kraftigt stigande smittfrekvensen på Tenerife, som är den enda ön som i dagsläget befinner sig i nivå tre.