Statistik som publicerats av Canarias7 pekar på en stabil befolkningstillväxt på öarna. Sedan de nuvarande mätningarna startade 1986 har befolkningen ökat med 566.000 personer, vilket motsvarar 26 procent. Den var per 1 januari i år på 2.176.000 personer. De senaste tio åren har ökningen dock varit något mindre.

Utvecklingen skiljer sig inte bara mellan olika öar, utan även inom själva öarna. Precis som på spanska fastlandet sker en utflyttning från landet, i öarnas fall ut till kustbandet. Samtidigt sjunker befolkningen totalt både på La Palma (-2,44 procent de senaste tio åren) och La Gomera (-2,76 procent).

De östligaste öarna registrerar å sin sida den största befolkningsökningen. Procentuellt sett har den stigit mest på Fuerteventura (+12,4 procent), följt av Lanzarote (+9,89 procent).

Tenerife, som är den mest befolkade av öarna, har också vunnit flest invånare de senaste tio åren räknat till antal. Det bodde vid årsskiftet 927.993 personer på Tenerife, vilket är en ökning med 29.313 personer de senaste tio åren.

På Gran Canaria har befolkningen varit i stort sett oförändrad sedan 2012. Den har endast ökat med 463 personer, till 852.688. Las Palmas behåller samtidigt sin position som den mest befolkade kommunen på öarna, med 378.865 personer. På andra plats hamnar Santa Cruz de Tenerife, med 208.563.