Efter att Spanien genom ett flertal eftergifter lyckats förmå Marocko att bättre bekämpa människosmugglingen vid den afrikanska västkusten har flyktingströmmen till Kanarieöarna under hösten förflyttats till att utgå från Nigeria och framför allt Mauretanien. Den främsta orsaken är instabiliteten i grannlandet Mali. Dessutom misstänks de mauretanska myndigheterna vara avsiktligt slapphänta i kontrollen av sin kust, i syfte att liksom Marocko erhålla finansiellt stöd från EU.

Pedro Sánchez och Ursula von der Leyen träffade den 8 februari Mauretaniens president Mohamed Ould Ghazouani i huvudstaden Nouakchott. De avtalade en ökad investering inom infrastruktur, säkerhet och bekämpning av terrorism, med fokus på människosmugglingen. Totalt ska Spanien och EU bidraga med 310 respektive 232 miljoner euro under de närmaste fem åren. Syftet är att stärka Mauretaniens förmåga att hantera flyktingströmmen och förbättra livsvillkoren för migranter i landet.

Spanien har länge spelat en aktiv roll i att stödja den mauretanska kustbevakningen och har bidragit med årliga subventioner, senast tio miljoner euro, som ett led i samarbetet för att bekämpa människosmuggling. Det har dock inte förhindrat att hela 83 procent av de mer än 7.000 flyktingar som i januari nådde Kanarieöarna utgick från Mauretanien.

Nationen befinns i dagsläget vara EU:s mest tillförlitliga partner i Sahel-området, efter flera statskupper i grannländerna. Mauretanien har tvingats ta emot omkring 150.000 flyktingar den senaste tiden.

Trots att internationella organisationer som UNHCR arbetar för att tillgodose de ökade behoven, är resurserna otillräckliga. EU:s ökade finansiella stöd till Mauretanien ses som en avgörande insats för att stärka landets kapacitet att hantera både sin interna kris och minska migrationsströmmarna till Europa.