Det var på söndagen den 14 april som fiskare utanför Para, i norra Brasilien, spårade ett långsmalt fartyg med tjugo avlidna. Båten har vitt skrov och blå interiör och tros härstamma från Mauretanien. Teorin delas av hjälporganisationen Caminando Fronteras, vilken regelbundet rapporterar till spanska myndigheter om flyktingbåtar i nöd.

Upptäckten är inte unik och speglar enligt Caminando Fronteras hur riskfylld den så kallade Atlantvägen till Kanarieöarna är. Överfyllda ekor som ger sig av från Västafrika, särskilt Mauretanien och Senegal, drivs ofta ut på öppet hav av starka strömmar. Under 2023 rapporterade Caminando Fronteras om 6.007 dödsfall eller försvinnanden på denna rutt, och 395 av dessa var specifikt i båtar från Mauretanien.

De upprepade tragedierna har föranlett de spanska myndigheterna att utöka samarbetet med Mauretanien för att skärpa kontrollen av migrationströmmen. Trots dessa ansträngningar fortsätter människor att förlora livet, vilket förstärker behovet av större fokus på räddningsoperationer och internationellt samarbete för att förhindra tragedier. Det skriver tidningen Canarias7.