Mottagningssystemet för ensamkommande barn har enligt tidningen El País nått en kritisk punkt. Cirka 5.600 ensamkommande befinner sig för närvarande på Kanarieöarna, trots att kapaciteten är begränsad till 2.000 platser. Situationen har försämrats sedan oktober och de lokala myndigheterna räknar med ytterligare 11.000 minderåriga innan årets slut.

De otillräckliga förhållandena på mottagningarna har lett till överbeläggning, brist på utbildning och aktiviteter samt anklagelser om misshandel och bristande vård. Personalbristen är akut, med få utbildade vårdare och hög personalomsättning. Anställda är ofta utmattade och i vissa fall har tidigare dörrvakter anställts för att hålla ordning på barnen, vilket har lett till våldsamma incidenter. En före detta anställd beskrev en situation där en vårdare hotade en 17-årig senegalesisk pojke och kallade honom för nedvärderande namn.

Den juridiska situationen för de minderåriga är också kaotisk. Endast en bråkdel av de som anlänt har fått sina dokument handlagda, vilket förhindrar de minderåriga från att erhålla laglig status och kunna flyttas till bättre anpassade boenden. Trots att regionstyret på Kanarieöarna infört en plan för att påskynda processen, blir situationen allt mer ansträngd.

På den politiska fronten har frågan blivit en nationell angelägenhet. Den kanariske regionpresidenten Fernando Clavijo har fått löften av centralregeringen om lagändringar som ska säkerställa en rättvis fördelning av de ensamkommande minderåriga över hela Spanien. Flera regioner och politiska partier motsätter sig dock mottagning.

Trots problemen uppges enstaka mottagningar fungerar väl, men de är undantag. Situationen kräver akut uppmärksamhet och åtgärder för att säkerställa att de minderåriga får den vård och det stöd de behöver, konstaterar El País.