Sedan de tre lokallinjerna infördes i mars 2006 har kommunledningen inte gjort en enda av de avtalade månadsutbetalningarna till Portillo. Borgmästaren Javier Carnero (PSOE) skyller situationen på sin företrädare Enrique Bolín (GIB) och vill avtala en avbetalningsplan av skulden. Han säger att den tidigare kommunledningens misskötsel ej får gå ut över kommuninnevånarna.

De tre lokallinjerna har fått ett stort gensvar från resenärer.