Domen har offentliggjorts av borgmästaren i Benalmádena Víctor Torres (PSOE), som tillägger att den det skadestånd på 400.000 euro som kommunen ålades av tingsrätten att betala till ägaren nu krympts till endast 4.000 euro. Vidare meddelar Torres att om ägaren inte uppfyller ultimatumet kommer kommunen se till att forsla bort vraket från fritidshamnen.

Mississippibåten började sjunka 2019, efter att ha stått övergiven i flera år. Ägaren åberopade ett exploateringsavtal med kommunen vars originaldokument uppgavs ha gått förlorat ombord på den delvis förlista nöjesbåten, vilket gjorde att han i första instans beviljades ersättning. Det domslutet har nu rivits upp av provinsdomstolen, efter en överklagan från kommunledningen i Benalmádena.