Sökandet efter Julen har blivit en landsfråga och huvudnyhet på alla spanska medier. Många, både företag och privatpersoner, har hört av sig med förslag på lösningar. Det handlar om en räddningsaktion som är unik i Spanien, på grund av att hålet som pojken befaras ligga i endast är 25 centimeter i diameter. Det är dessutom 107 meter djupt.

Hittills har i brunnen endast hittats en godispåse och en plastmugg, som uppges ha varit pojkens. De första försöken att spåra pojken stötte på en vägg med fuktig jord vid cirka 78 meters djup. Detta kan ha orsakats av ett ras. De försök som gjorts för att avlägsna proppen har hittills misslyckats, då man endast lyckats komma ned cirka 30 centimeter i jorden.

Nu planeras två alternativ samtidigt. Det ena är att gräva en bredare tunnel parallellt, från vilken en räddningsarbetare ska kunna nå pojken när man väl lyckats fastställa på vilket djup han befinner sig. Det andra är att gräva i berget med hjälp av grävskopor, då olycksplatsen ligger vid en sluttning.

Mer än hundra personer arbetar vid olycksplatsen, flera av dem sedan mer än 24 timmar. Pressuppbådet är också enormt.