Ett flertal lantkommuner i Málagaprovinsen har registrerat en ökning av sin mantalsskrivna befolkning, sedan pandemin bröt ut och inte minst de senaste månaderna. Skälet anges främst vara att många föredrar att vistas på landet i den händelse att det åter blir lock down, eller överhuvudtaget så länge coronaviruset utgör ett hot.

La Opinión de Málaga skriver att tillväxten registreras i flera lantområden, som Rondatrakten, Valle del Genal och La Axarquía. Jubrique har hittills i år ökat sin befolkning med sju procent, Cómpeta har fler än 100 nya ortsbor och Yunquera har kunnat överstiga sammanlagt 3 000 innevånare. I många fall rör det sig om personer som sedan tidigare har semesterboende i området och som valt att stanna kvar efter sommaren och därmed mantalsskriva sig i byn.