Sammanlagt sju bilar förstördes vid branden, som startade i ett av fordonen på en ödetomt nära centrum som brukas flitigt som parkering. Larmet gick vid tretiden på natten till 28 januari och trots att brandkår från Nerja snabbt ryckte ut spred sig lågorna till totalt sju fordon.

Den 20 december inträffade en annan brand vid den kommunala parkeringen, som ligger nära den tomt där den senaste incidenten skett. Då övertändes 18 fordon vid elvatiden på kvällen, samma dag som Torrox haft sin traditionella migas-festival.

Experter från Guardia Civil i Sevilla hade anlitats för att utreda den första incidenten och de försöker nu klargöra om det finns samband mellan de två bränderna, som misstänks vara anlagda.