Tragedin inträffade på eftermiddagen den 3 november 2020, bara några dagar efter att hängbron invigts vid El Saltillo-vandringsleden i Canillas de Aceituno. En 56-årig kvinna från Málaga förlorade livet när hon föll mer än 50 meter från en hög klippa. Utredningen pekar på att olyckan orsakades av att hon distraherades av sin mobiltelefon.

Familjen hade yrkat på skadestånd på 200.000 euro på grund av påstådd ansvarsskyldighet av markägarna. Konsultrådet, som lyder under det andalusiska regionstyret Junta de Andalucía, menar dock i sitt utfall att det inte finns något direkt samband mellan underhållet av vandringsleden och olyckan. Det hävdar istället att andra faktorer, såsom inblandning av tredje part eller den drabbade personens eget beteende, orsakat tragedin.

Familjen hävdade att området där kvinnan föll saknade säkerhetsåtgärder som räcken eller kedjor, som skulle ha förhindrat fallet. De påpekade att området har vertikala klippväggar och djupa raviner.

Konsultrådet konstaterar att platsen är välkänd och presenteras regelbundet i olika medier som en naturskön och unik plats med branta klippformationer. Det påpekar också att bergssporter och äventyrsaktiviteter innebär vissa risker, samt att de som deltar bör vara välutrustade och ha nödvändiga färdigheter och kunskaper.

Se Sk-tv från den aktuella hängbron, filmad mindre än en vecka efter olyckan: