Det är fastighetsföretaget Homewatch som stämt bostadsrättsföreningen i El Vicario III. Konflikten uppstod vid en extraordinär föreningsstämma den 15 december förra året, där en plötslig ändring i dagordningen ledde till att turistuthyrning helt förbjöds, trots att detta inte finns uttryckligen upptaget i föreningens stadgar.

Homewatch hävdar att beslutet är ogiltigt och har därmed anmält situationen till tingsrätten. Mäklaren argumenterar att de har bedrivit uthyrningsverksamhet i området sedan 2016 utan tidigare invändningar och att ett förbud måste godkännas med minst tre femtedelars majoritet bland ägarna, vilket inte har skett.

Vivienne Thönnessen, VD och medgrundare av Homewatch, påpekar till tidningen Málaga Hoy att ett kommersiellt förbud i bostadsrättsföreningar vanligtvis motiveras med att icke-identifierade personer ska förhindras från att vistas i området. Hon argumenterar att detta inte gäller i deras fall, då alla deras gäster registreras med pass. Thönnessen tillägger att deras verksamhet är väsentlig för områdets ekonomiska utveckling.