Tidningen El País skriver att vraket upptäcktes av en tillfällighet 2012 under byggandet av en ny containerterminal i Cádiz hamn. Tre olika fartygsrester dök upp under flera meter av gyttja och väckte genast stor arkeologisk och historisk uppmärksamhet. Laddat med svenska kanoner och amerikanskt silver har skeppets historia och öde förblivit ett mysterium. Frågor som var det kom ifrån, vart det var på väg och vilket lands flagg det seglade under är fortfarande obesvarade.

Projektnamnet för vraket är Delta I och det ska snart bärgas från Cádizbukten i en operation som är den första i sitt slag i Spanien. Det är en stor teknisk utmaning då vraket ligger på ett djup som varierar mellan sex och åtta meter beroende på tidvattnet. För att säkerställa att vraket kan lyftas upp intakt har specialbyggda strukturer och hydrauliska domkrafter tagits fram av rederiet Navantia.

Vraket, som är 20 meter långt och sju meter brett, måste först säkras och sedan lyftas. Dykare från företaget Divership arbetar med att lokalisera och använda de remmar som sattes på plats för drygt tio år sedan sedan, för att flytta vraket. När det väl är bärgat kommer fartyget att transporteras till en 25 meter lång tältstruktur vid Navantia-varvet, där kontrollerade luftfuktighetsförhållanden ska säkerställa att skeppet inte förmultnar.

I tältet kommer experter att dokumentera och demontera skeppet lager för lager. Varje träbit ska analyseras med dendrokronologi, en teknik som gör det möjligt att bestämma ålder och ursprung på trä. Denna noggranna dokumentation kommer att innefatta fotografier och fotogrammetri, en metod som används för att skapa detaljerade kartor och modeller från fotografier.

Under den arkeologiska utgrävningen som genomfördes året efter upptäckten hittade forskarna 27 järnkanoner från Sverige, 22 silvertackor från nuvarande Bolivia daterade till 1651, keramik och en klocka med inskriptionen "Jesús, María y José". Dessa fynd, tillsammans med andra föremål som glas och skosulor, har krävt både månader och år i kontrollerade salinitetstankar för att stabilisera materialen.

Trots det begränsade informationen om Delta I hoppas forskarna att den kommande studien och bärgningen ska kasta ljus över skeppets konstruktion och dess resa. På grund av de tekniska och ekonomiska utmaningarna med att bevara ett så stort vrak på land, kommer Delta I efter studien att återföras till havet. Skeppets träbitar kommer att förvaras i saltvattentankar och sedan skyddas med geotextil och lera för att bevaras för framtida generationer.

Projektet finansieras av hamnmyndigheten i Cádiz och beräknas kosta 2,6 miljoner euro. Investeringen inkluderar utveckling av detaljerade 3D-modeller av skeppets kvarvarande struktur, vilket kommer att användas för att skapa utbildningsmaterial och för framtida arkeologiska studier. Modellerna kommer också att hjälpa forskare att besvara några av de stora frågorna som omger Delta I.

En parallell dokumentär och arkivforskning kommer också att genomföras för att försöka klargöra skeppets ursprungliga namn och historia. Erfarenheter från tidigare utgrävningar, som identifieringen av Delta II som "San Jorge y San Telmo", ett handelsfartyg från 1500-talet hemmahörande i Genua, uppges väcka förhoppningar om att lösa några av de gåtor som omger Delta I.