Den senaste undersökningen av statistikinstitutet INE visar att familjernas ekonomi återhämtar sig betydligt långsammare än macroekonomin. Hela 28,6 procent av familjerna riskerar fortsatt social utslagning. Det kan jämföras med 29,2 procent förra året.

Termen fattigdom eller social utslagning beräknas enligt EU-principer, som brukar tre parametrar. Det gäller dem som tjänar mindre än 60 procent av genomsnittet, som har få eller ingen med fast inkomst i hushållet samt synnerligen brist på basresurser.

De mest utsatta är invandrare samt befolkning i Andalusien.