Den preliminära siffran för månaden, som ska styrkas i mitten av juli, är en minskad inflation med 0,4 procent, efter att den i maj fallit med ytterligare 0,7 procentenheter. Därmed skulle den nu ligga på endast 0,4 procent, vilket är den lägsta nivån sedan september 2016. Orsaken till minskningen i juni är lägre priser än förra året på både elektricitet och bränsle.

Inflationsminskningen är generell inom hela EU och även om en kontrollerad prisstegring i utgångsläget är positiv så försvårar den samtidigt den ekonomiska återhämtningen. Detta då det inte bidrar till att krympa de statliga skulderna.