Enligt kvartalsenkäten, som är den som ligger till grund för EU-jämförelser, sjönk arbetslösheten mellan april och juni med 123 600 personer till en andel på 14,02 procent av den arbetsföra befolkningen. Samtidigt steg antalet sysselsatta med 333 800 personer till 19,8 miljoner. Det är en ökning med 2,4 procent de senaste tolv månaderna.

Trots de positiva siffrorna noteras en avmattning, jämfört med föregående år. Det skylls i sin tur en minskad ekonomisk tillväxt.