Den preliminära siffran för generalprisindex pekar på ett fall under årets nionde månad av inflationen med 0,2 procentenheter. Det skylls främst de fortsatt sjunkande elpriserna, när dessa tvärtom steg kraftigt i september förra året.

Spanien har haft en positiv inflation 37 månader i rad, men marginalen för att undvika en negativ inflation är nu minsta möjliga.