Tarifferna är på 25 procent och trädde i kraft i slutet av oktober. Spanien exporterade 2018 till USA för sammanlagt 930 miljoner euro. Den främsta exportprodukten var olivolja, men även vin och ostar upptar en stor del av de varor som säljs till USA.

För att föregå tarifferna försökte spanska producenter fakturera så mycket som möjligt innan dessa trädde i kraft. På sikt väntas tarifferna dock slå hårt mot exportsektorn.